14 november 2022
Geplaatst door TeamLightyards

Team Lightyards had een aantal prangende vragen voor Alwin Beernink (foto), projectmanager van het gebied Lichthoven. We ontmoetten elkaar in de Huiskamer van Knoop XL (in het voormalig VVV-kantoor op het Stationsplein). Het werd een interessant gesprek.

Eerst even wat weetjes over Eindhoven en haar ontwikkeling

Eindhoven hoort met ongeveer 90 km2 bij de grootste steden van de provincie Noord-Brabant. In januari 2022 telde de stad 238.478 inwoners. Dat inwonertal zal de komende jaren geleidelijk oplopen, zodra nieuwe woningen worden opgeleverd. Want de behoefte aan woonruimte is groot. Tal van expats en jongere inwoners staan al lange tijd ingeschreven voor een huur- en/of koopwoning. De gemeente Eindhoven timmert daarom hard aan de weg om alle plannen te realiseren en hoopt op veel medewerking van haar inwoners om die doelen te bereiken.

Op welke manier is de gemeente Eindhoven betrokken bij Lightyards?

"Als gemeente zijn we al jaren bezig om de lege plekken ten zuiden van het spoor in te richten als werk- en woongebied. Eindhoven maakt een stormachtige ontwikkeling door op economisch vlak, maar dat merk je niet als je bij het Centraal Station aankomt. Terwijl dit zo’n belangrijke poort naar de stad is. We stonden meteen achter de plannen van AM, die het stuk grond waar vroeger het postkantoor heeft gestaan had aangekocht. In de wetenschap dat de stad Eindhoven duizenden woningen nodig heeft om in de woonbehoeften te voorzien, is juist deze plek ideaal. Zo dicht bij het centrum met vele winkels en faciliteiten en een maximale ov-bereikbaarheid, door het CS en busterminals op loopafstand: dit maakt wonen en werken extra aantrekkelijk."

Welke ambities van de gemeente Eindhoven worden verwezenlijkt met de realisatie van Lightyards?

"Als verdichting van de stad door nieuwbouw op je agenda staat, waarbij de aandacht uitgaat naar betaalbaar wonen, dan heeft AM die wensen goed begrepen. Ze richt zich met Lightyards op een brede doelgroep. We willen iedereen die zich hier wil vestigen een hoge stedelijke kwaliteit van wonen en werken bieden. Het is de bedoeling dat wonen, winkelen, mobiliteit, zorg en onderwijs in voldoende mate aanwezig zijn om van deze plek de ‘place to be’ te maken en geen ‘place to buy’. In de visie Verbinden & Verblijven hebben we ons gefocust op een dusdanige inrichting van het gebied dat je daar langere tijd in wilt vertoeven. In onze studie hoe dit te realiseren hebben we destijds een supervisor aangesteld (Kees Christiaanse van KCAP, red.). Hij is erin geslaagd al deze wensen te laten integreren in onze beleidsplannen."

Wat hopen jullie dat bewoners en bezoekers van Lightyards straks ervaren?

"Voor bewoners van de appartementen en bedrijven in Lightyards zal de mix van een park en de collectieve ruimtes zorgen voor fijne ontmoetingsplekken, waar je graag verblijft. Voor bewoners zal Lightyards een aantrekkelijke plek zijn waar je graag thuiskomt. Bezoekers zullen in en rond Lightyards een aantrekkelijke, parkachtige omgeving vinden met bruggetjes en water. Een locatie waar auto’s, scooters en fietsen ondergronds worden geparkeerd. Voor studenten aan de TU - op weg van en naar het station - en voor omwonenden zal dit een heerlijk gebied zijn om doorheen te wandelen en waar op warme dagen verkoeling te vinden is."

Waar kijken jullie het meest naar uit met de realisatie van Lightyards?

"Dat het klaar is! Het project loopt al lang, te lang eigenlijk. Het zat ons allemaal door onverwachte kostenposten, politieke invloeden, de bankencrisis en procedures niet mee. Maar het komt goed. Het is een kwestie van volhouden. Ooit zal The Student Hotel, dat nu eenzaam op de vlakte staat, een geweldig drietal vrienden krijgen. En dan gaan we daar een mooi feestje bouwen."