In gesprek met de buurt

De ontwikkeling van dit nieuwe gebied is een grote verandering voor omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom doen we ons uiterste best eenieder zo goed mogelijk te informeren. Zo hebben inmiddels twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij we de plannen hebben toegelicht. Wegens coronamaatregelen hebben deze online plaatsgevonden. Je kunt deze nog steeds bekijken!

De eerste bijeenkomst was op 17 november 2020 en ging met name over het kantoorgebouw. Deze bijeenkomst vond plaats via een Livestream op YouTube en is hier terug te kijken. De tweede bijeenkomst (specifiek voor de woongebouwen en de buitenruimte) vond wederom plaats via een Livestream op YouTube en heeft op 7 oktober 2021 plaatsgevonden.